KHÓA HỌC CƠ BẢN

Design Sketching
Design Sketching
Khóa học cơ bản dành cho những bạn mới bắt đầu học vẽ.
VẼ TRUYỆN TRANH
VẼ TRUYỆN TRANH
Khóa học nâng cao tư duy thiết kế đồ họa

CHƯƠNG TRÌNH 2D CONCEPT ART

Design Sketching
Khóa học Digital Painting Nhập Môn
Học vẽ với Photoshop - Khóa học nhập môn Digital Art
Design Sketching
Environment Design
Khóa học thiết kế môi trường, background, bối cảnh,... cho game, film, advert,...
Design Sketching
Master Concept Art
Khóa học nâng cao về Concept Art (Character Design & Environment Design Advanced)

CHƯƠNG TRÌNH 3D MODELING

Design Sketching
Zbrush Sculpting Basic
Thiết kế, nặn mô hình 3D với phần mềm ZBrush
Design Sketching
Game 3D Design
Khóa học 3D nâng cao ứng dụng trong Game và Film (3D modeling, Rigging, 3D Animation)

KHÓA HỌC ONLINE

Chat với chúng tôi
Liên hệ