ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN PIGWORKSHOP

Nguyễn Vũ Đăng Khoa

2D Concept Artist - Illustrator
Senior 2D Game Artist

Zac Buehner

Make art, teach art, encourage a mindful approach to art-making...

Nguyễn Huy Hoàng

Master of Architecture, Oxford Brookes University, UK
Teacher: University of Architecture HCM city, Interior Department

Trần Hoàng Long

First-Class Honours Industrial Design
Bournemouth University UK

Phạm Đức Duy

Phạm Đức Duy là người sáng lập ra trung tâm Đào tạo Mỹ thuật .....

Chat với chúng tôi
Liên hệ