Dương Thạch Thảo

Dương Thạch Thảo

Game Artist, Họa sĩ truyện tranh

Giới thiệu

 

  • Tác giả truyện tranh “50 Sắc Màu”
  • Tác giả minh họa “Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa”
  • Tác giả cuốn truyện tranh Black Rose

 

Kinh nghiệm

Tác phẩm

Chat với chúng tôi
Liên hệ